Humilitas, poezja

15 tekstów (poez­ja) – auto­rem jest Hu­mili­tas.

Cicha samotność

W niemej ciszy siedzę sama.
Za mną bezgłos a prze­de mną milczenie.
W świecie bez dźwięków nie ma miejsca
na pus­tosłowie, dlatego
kocham to miejsce…
miej­sce głucho­niemej ciszy. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 6 maja 2014, 18:29

Biegnę

Ciągle biegnę za tobą i nie mogąc cię dogonić
wciąż widzę w od­da­li tyl­ko two­je plecy.
Zaw­sze jes­teś pięć kroków prze­de mną
i nig­dy nie czekasz.
Brak mi tchu,
brak mi słów.
Czy kiedyś cho­ciaż dot­knę cię?
Proszę, zwol­nij abym mogła w życiu
dot­rzy­mać ci kro­ku.
Pos­ta­ram się ze wszys­tkich sił
aby móc cho­ciaż na chwi­le pochwy­cić cię.
Jed­nak póki co, ciągle będę biegła za tobą. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 4 maja 2014, 19:48

Kobiecość

Ko­biecość, in­tymności żar
słodyczą me­go życia.

Ko­biecość, gościn­ność domu
bez­pie­czną przestrzenią.

Ko­biecość, treść bez formy
kształtem uczuć.

Ko­biecość, niez­mysłowa fantasmagoria
ulot­nym rozkoszowaniem.

Ko­biecość, nies­kończo­ności uwielbienie
marzeń spełnieniem.

Ko­biecość, ta­jem­ni­ca domostwa
sek­retną głębią bytu.

I w końcu Ko­biecość, sku­pieniem Mnie
wie­cznym miłowa­niem.

Tym jest mo­ja Kobiecość. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 29 kwietnia 2014, 21:02

Odnalazłam siebie

Ka­mien­ne serce
Krop­la wo­dy rozkruszyła
Krop­la życia
Uczu­cia gorące rozbudziła

Zagubiona…

Spokój ducha
Ciepły uśmiech zburzył
Ciepły uśmiech
Wo­dy życia wzburzył

Zagubiona…

Czar­ne myśli
Łza szczęścia rozproszyła
Łza szczęścia
Nadzieję wielką wzbudziła

Zagubiona…

Dziurę w sercu
Gorąca miłość załatała
Gorąca miłość
Prawdę powiedziała

Odnaleziona. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 28 kwietnia 2014, 20:00

Uczucie nienazwane

W ni­cość się odzieję
i poszu­kam siebie
w transcendencji…

Per­cy­puję siebie
w ob­cości innego
w twarzy jego…

Zam­kniona na dnie
ok­ry­ta żalem nienazwanym
martwieję…

Ex ni­hilo smutnieję
tonę w substytucji
umieram... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 3 marca 2014, 19:03

Dziękuję

Każdy coś gubi,
na­wet za­nim to so­bie uświadomi.
Nag­le zdałam so­bie sprawę, że odszedłeś
po­zos­ta­wiając po so­bie je­dynie wspomnienia.
Wśród szczęścia zgu­biliśmy swo­je słowa.
Słyszę cichy krzyk…

Gdy­bym mogła uj­rzeć cię jeszcze raz
to po­wie­działabym ci: dziękuję.

Na­wet jeżeli cza­sami to boli
chcę na­dal czuć.
Je­dyne, co mi po­zos­tało to wspomnienia,
które mnie pocieszają.
Dzięki nim zaw­sze będę mieć cię tu.

Gdy­bym mogła uj­rzeć cię jeszcze raz
to po­wie­działabym ci: dziękuję. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 15 lutego 2014, 20:31

Niejasna sytuacja

U wezgłowia sie­dzi Ona,
pat­rzy na mnie jak natchniona.
Na­gie jej sto­py i ra­miona
op­la­tają mo­je ciało.
Och! Jakże to się stało?
Cze­mu na­gość tak wstydliwa
ru­mieńcem mych lic nie okrywa?
Cze­muż, cze­muż nie speszona
śmieję się gdy pat­rzy Ona?
Dwa ciała nag­le jed­nym się stają
i w mych wspom­nieniach zanikają. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 13 lutego 2014, 20:05

Pożegnanie

Zam­knięte serce
Zam­knięte usta
Zam­knięte oczy
I zam­knięta dusza.

Zam­knięte myśli
Zam­knięte uczucia
Zam­knięte marzenia
I zam­knięte wspomnienia.

Nie ma okien
Nie ma drzwi
W pus­tej sali
Cisza brzmi.

Zniknęła wiara
Zniknęła nadzieja
A zos­tała tylko
goła ziemia

Zim­na ziemia
Ciem­na ziemia
Mo­je ciało
się w nią przemienia.

Zni­ka ciało
Zni­ka dusza
Ni­kogo to i tak
nie wzrusza.

Żeg­najcie moi mili
Opuszczam was w tej
ulot­nej chwili... 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 7 lutego 2014, 20:45

Nie widzisz

Niczym nie zmąco­ny spokój
otacza kwiecis­te wzgórze,
na którym stoisz Ty.
W po­wiet­rzu uno­si się za­pach ciepłego lata
z lek­ka prze­siąknięty orzeźwiającą wilgocią
dnia wczo­raj­sze­go.
Stoisz wpat­rzo­ny w lus­trza­na taflę wody.
Stoisz i patrzysz.
Pat­rzysz ale nie widzisz.
Nie widzisz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 29 stycznia 2014, 20:27

Pogrążona w nicości

Owiewa mnie chłod­na ciemność.
We mnie ni­cość a po­za mną
nies­kończo­ne mro­ki niebytu.
Ser­ce już nie bije,
więc dlacze­go wciąż żyję?
Może to tyl­ko świat po­zoru i ułudy?
Krzyczę w pustą przestrzeń
ale nie słychać żad­ne­go dźwięku.
Po po­liczkach spływają suche łzy.
Boże, czy ty jes­teś na mnie zły?
Cisza.
Nic tyl­ko głucha cisza.
Pus­te dźwięki.
Ach! Cóż za męki! 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 28 stycznia 2014, 20:16
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność