Humilitas, teksty ze stycznia 2014 roku

9 tekstów ze stycznia 2014 ro­ku – auto­rem jest Hu­mili­tas.

Nie widzisz

Niczym nie zmąco­ny spokój
otacza kwiecis­te wzgórze,
na którym stoisz Ty.
W po­wiet­rzu uno­si się za­pach ciepłego lata
z lek­ka prze­siąknięty orzeźwiającą wilgocią
dnia wczo­raj­sze­go.
Stoisz wpat­rzo­ny w lus­trza­na taflę wody.
Stoisz i patrzysz.
Pat­rzysz ale nie widzisz.
Nie widzisz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 29 stycznia 2014, 20:27

Pogrążona w nicości

Owiewa mnie chłod­na ciemność.
We mnie ni­cość a po­za mną
nies­kończo­ne mro­ki niebytu.
Ser­ce już nie bije,
więc dlacze­go wciąż żyję?
Może to tyl­ko świat po­zoru i ułudy?
Krzyczę w pustą przestrzeń
ale nie słychać żad­ne­go dźwięku.
Po po­liczkach spływają suche łzy.
Boże, czy ty jes­teś na mnie zły?
Cisza.
Nic tyl­ko głucha cisza.
Pus­te dźwięki.
Ach! Cóż za męki! 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 28 stycznia 2014, 20:16

Potok marzeń

Za­nurzam się de­likat­nie w po­toku marzeń
ut­ka­nych sreb­rną ni­cią niepewności.
Za­mykam po­woli oczy
i niesiona ciepłym prądem
two­jego uśmiechu
odpływam w błogostan.
Na rzęsach czuję krop­le ro­sy,
lek­kie jak pajęcza nić
a może to mo­je łzy?

Tęskniąc za tobą i wierząc,
że zno­wu się spotkamy,
za­nurzam się de­likat­nie
w morzu nikłych już marzeń,
ut­ka­nych mglis­tym twym uśmiechem.
Odpływam na wieki. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 25 stycznia 2014, 17:08

Żyj, kochaj, walcz! 

myśl
zebrała 7 fiszek • 21 stycznia 2014, 19:35

(Nie)uczucia

Głas­ka­na słowem
Do­tyka­na spojrzeniem
Płonę cała żywym płomieniem

Tu­lona wspomnieniem
Pie­szczo­na marzeniem
Tęsknie za twoim spojrzeniem

Całowa­na uczuciami
Ob­sy­pana zmartwieniami
Cze­kam na to co będzie z nami
………………………………..
Kocha­na sercem?
Wiel­biona duszą?
Kiedy uczu­cia me wyruszą? 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 20 stycznia 2014, 19:33

***

Uk­ry­te myśli
Uk­ry­te słowa
Uk­ry­te emocje
To już połowa

Mil­czy serce
Mil­czy dusza
Mil­czy spojrzenie
To tyl­ko zapełnienie

Drob­ne gesty
Miłe słowa
Ciepły uśmiech
To połowa

Życzli­we spojrzenie
Do­tyku drżenie
Ob­licza uwielbienie
To już dopełnienie 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 15 stycznia 2014, 18:47

Nie bycie

Nie ma mnie
Nie ma ciebie
Jes­teśmy w niebie.

Nie ma ich
Nie ma nas
Oszu­kani przez czas.

Nie ma smutku
Nie ma radości
Umarły w imię miłości.

******************
Nie mam ciebie
Nie masz mnie
Za­biliśmy się. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 14 stycznia 2014, 18:48

Żyć dla ko­goś, ko­go się kocha, oz­nacza od­dać życie za kogoś. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 stycznia 2014, 19:22

Noc

Głucho­niema cisza.
Suche łzy.
Zam­knięty w świecie wyobraźni,
za­gubiony w la­biryn­cie niewiary­god­ności marzeń
Wącham trze­wia rozpaczy. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 9 stycznia 2014, 20:16
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność