Humilitas, teksty z lutego 2014 roku

3 teksty z lu­tego 2014 ro­ku – auto­rem jest Hu­mili­tas.

Dziękuję

Każdy coś gubi,
na­wet za­nim to so­bie uświadomi.
Nag­le zdałam so­bie sprawę, że odszedłeś
po­zos­ta­wiając po so­bie je­dynie wspomnienia.
Wśród szczęścia zgu­biliśmy swo­je słowa.
Słyszę cichy krzyk…

Gdy­bym mogła uj­rzeć cię jeszcze raz
to po­wie­działabym ci: dziękuję.

Na­wet jeżeli cza­sami to boli
chcę na­dal czuć.
Je­dyne, co mi po­zos­tało to wspomnienia,
które mnie pocieszają.
Dzięki nim zaw­sze będę mieć cię tu.

Gdy­bym mogła uj­rzeć cię jeszcze raz
to po­wie­działabym ci: dziękuję. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 15 lutego 2014, 20:31

Niejasna sytuacja

U wezgłowia sie­dzi Ona,
pat­rzy na mnie jak natchniona.
Na­gie jej sto­py i ra­miona
op­la­tają mo­je ciało.
Och! Jakże to się stało?
Cze­mu na­gość tak wstydliwa
ru­mieńcem mych lic nie okrywa?
Cze­muż, cze­muż nie speszona
śmieję się gdy pat­rzy Ona?
Dwa ciała nag­le jed­nym się stają
i w mych wspom­nieniach zanikają. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 13 lutego 2014, 20:05

Pożegnanie

Zam­knięte serce
Zam­knięte usta
Zam­knięte oczy
I zam­knięta dusza.

Zam­knięte myśli
Zam­knięte uczucia
Zam­knięte marzenia
I zam­knięte wspomnienia.

Nie ma okien
Nie ma drzwi
W pus­tej sali
Cisza brzmi.

Zniknęła wiara
Zniknęła nadzieja
A zos­tała tylko
goła ziemia

Zim­na ziemia
Ciem­na ziemia
Mo­je ciało
się w nią przemienia.

Zni­ka ciało
Zni­ka dusza
Ni­kogo to i tak
nie wzrusza.

Żeg­najcie moi mili
Opuszczam was w tej
ulot­nej chwili... 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 7 lutego 2014, 20:45
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność