Humilitas, teksty z kwietnia 2014 roku

2 teksty z kwiet­nia 2014 ro­ku – auto­rem jest Hu­mili­tas.

Kobiecość

Ko­biecość, in­tymności żar
słodyczą me­go życia.

Ko­biecość, gościn­ność domu
bez­pie­czną przestrzenią.

Ko­biecość, treść bez formy
kształtem uczuć.

Ko­biecość, niez­mysłowa fantasmagoria
ulot­nym rozkoszowaniem.

Ko­biecość, nies­kończo­ności uwielbienie
marzeń spełnieniem.

Ko­biecość, ta­jem­ni­ca domostwa
sek­retną głębią bytu.

I w końcu Ko­biecość, sku­pieniem Mnie
wie­cznym miłowa­niem.

Tym jest mo­ja Kobiecość. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 29 kwietnia 2014, 21:02

Odnalazłam siebie

Ka­mien­ne serce
Krop­la wo­dy rozkruszyła
Krop­la życia
Uczu­cia gorące rozbudziła

Zagubiona…

Spokój ducha
Ciepły uśmiech zburzył
Ciepły uśmiech
Wo­dy życia wzburzył

Zagubiona…

Czar­ne myśli
Łza szczęścia rozproszyła
Łza szczęścia
Nadzieję wielką wzbudziła

Zagubiona…

Dziurę w sercu
Gorąca miłość załatała
Gorąca miłość
Prawdę powiedziała

Odnaleziona. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 28 kwietnia 2014, 20:00
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność